Regulamin świetlicy


Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy:


Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy - załącznik 1 (docx)

załącznik 1 (pdf)


Upoważnienie do odbioru dziecka:


załącznik 2 (docx)

załącznik 2 (pdf)Regulamin stołówki


Karta zgłoszenia na obiady:


załącznik 3 (docx)

załącznik 3 (pdf)Dokumenty można dostarczyć w wersji papierowej lub przesłać drogą elektroniczną na adres: swietlica@sp2losice.eu