1. Statut (pdf)
 2. Zasady stosowania punktowego w zachowaniu ().
 3. Ceremoniał szkolny i postępowanie ze sztandarem ().
 4. Program Wychowawczo - Profilaktyczny ().
 5. Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych ().
 6. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w szkole ().
 7. Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej ().
 8. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ().
 9. Regulamin pracy zdalnej ().
 10. Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach w czasie pandemii (pdf).
 11. Regulamin użyczenia laptopów i wniosek dla uczniów (pdf)
 12. Wniosek o użyczenie laptopów/tabletów dla uczniów (pdf).
 13. Procedura postępowania dla wychowawców klas rozpoczynających pracę wychowawczą z klasą (pdf).
 14. Procedury w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 15. Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika przychodzących do pracy.
 16. Procedura dezynfekcji sal i łazienek na czas pandemii obowiązująca w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (pdf).
 17. Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej na czas trwania pandemii COVID-19.
 18. Regulamin korzystania z szatni (pdf).
 19. Regulamin wyjścia i pobytu grupy uczniów na boiskach szkolnych.
 20. Procedura korzystania ze stołówki szkolnej oraz przygotowania i wydawania posiłków w związku z wystąpieniem COVID.
 21. Regulamin przyznawania stypendium (pdf)
 22. Wniosek o przyznanie stypendium (pdf)
 23. Pismo do rodziców o przyznaniu stypendium (pdf).
 24. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej - rok szkolny 2022/2023 (pdf).
 25. Regulamin rekrutacji (pdf).
          Załącznik 1 - Zgłoszenie rodziców do kl.1 (pdf)
          Załącznik 2 - Wniosek o przyjęcie do kl.1 (pdf)
          Załącznik 3 - Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (pdf)
          Załącznik 4 -  Potwierdzenie woli przyjęcia  do oddziału przedszkolnego (pdf)
          Załącznik 5 -  Potwierdzenie woli przyjęcia  do kl.1 (pdf)
 26. Procedura zdalnego i hybrydowego nauczania od 15 marca 2021r.
 27. Regulamin monitoringu (pdf).
 28. Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w czasie pandemii (pdf).