O Nas

Szkoła Podstawowa Nr2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach
Bialska 15, 08-200 Łosice
tel./fax (83) 357-37-67
e-mail:  sekretariat@sp2losice.pl
www:  http://www.sp2losice.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2   

- wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna
- wysoki poziom nauczania
– oddział przedszkolny
– nauka trzech języków (anielskiego, rosyjskiego, francuskiego)
– nowoczesna pracownia językowa
– wychowanie do życia w rodzinie
- doradztwo zawodowe
– wykorzystywanie nowych technologii w procesie edukacyjnym( 2 pracownie  
   komputerowe, tablety, tablice interaktywne, drukarka 3D)
– nauka programowania, zawierająca w sobie elementy robotyki, automatyki oraz
   informatyki, a to wszystko przy użyciu klocków LEGO WeDo 2. oraz Ozobotów
– pedagog
– psycholog
– logopeda
– biblioteka, świetlica


Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika to szkoła, która wyposaża ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia i korzystania z dostępnych źródeł informacji, eksponuje w swojej pracy treści plastyczne, przez co kształci wrażliwość na piękno otaczającego świata, rozbudza wrażliwość na dobro, tolerancję i odmienność innych, w życzliwej atmosferze pomaga uczniom rozwijać własną osobowość i pasję, uczy twórczo rozwiązywać problemy i skutecznie porozumiewać się, wspiera współpracę między uczniami, a innymi podmiotami szkoły.

Wizja szkoły

Misja szkoły
Dążymy do tego, aby nasza szkoła była przyjazna dla wszystkich, uczyła obowiązkowości, samodzielności, tolerancyjności, uczciwości, kultury i odpowiedzialności, a także rozbudzała ciekawość świata.

Grono pedagogiczne
Szkołę tworzą ludzie wykształceni, kompetentni, lubiący pracę z dziećmi i rozumiejący jej znaczenie. Ludzie Ci pracują nowoczesnymi, stale ulepszanymi metodami w estetycznym, bezpiecznym i dobrze wyposażonym budynku. Pracują z dziećmi, które kiedyś wyrosną na szczęśliwych i spełnionych ludzi.

Świetlica
Świetlica szkolna stanowi ważne ogniwo w systemie współczesnego wychowania i opieki nad dzieckiem. Jest i ściśle związana ze szkołą i wnosi duży wkład w realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły. Wspomaga tym samym Rodziców w pełnieniu nad dzieckiem opieki oraz daje szansę jego pełnego rozwoju bez względu na obciążenie pracą zawodową rodziców. Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas oczekując na rozpoczęcie lekcji lub na swoich rodziców po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!