Kalendarz Roku Szkolnego 2021-2022E g z a m i n       ó s m o k l a s i s t y ( O K E )
LINK CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA


1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie  dodatkowym

1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00


Dni wolne od zajęć dydaktycznych

12 listopada 2021 r. (piątek po Święcie Odzyskania Niepodległości)

24 - 26 maja 2022 r. (egzamin ucz. kl.8)

17 czerwca 2022 r. (piątek po Bożym Ciele)


Inne ważne daty

21 stycznia 2022 – koniec I półrocza

16 czerwca  2022 – Boże Ciało

24 czerwca – koniec roku szkolnego 2021/2022